Thứ sáu, 17/08/2018

Video | Trồng sen trên đất manh, trũng lời hơn lúa

16/07/2018 14:08
HGTV – Những ruộng sen rực rỡ đã che lấp sự khô cằn ở những mãnh đất xấu, nằm cặp lộ, liên tục bị chuột cắn phá. Một số hộ ở huyện Châu Thành A đã tận dụng rất tốt điều này nên tiền lời cũng rất khấm khá.


Ý kiến của bạn

SẮP CHIẾU

GIÁ VÀNG
Loại Mua Bán
SJC 36,500 36,580
Nhẫn tròn H.T.V 34,080 34,430
NGOẠI TỆ

LOẠI MUA VÀO BÁN RA
AUD 17387.48 17648.41
EUR 24397.38 24688.99
JPY 199.23 203.04
USD 22750 22820