100% cử tri nơi cư trú ủng hộ Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

100% cử tri nơi cư trú ủng hộ Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

03/04/2021
Lượt xem: 96