100% xã, phường, thị trấn của tỉnh Hậu Giang đủ điều kiện công nhận vùng xanh

100% xã, phường, thị trấn của tỉnh Hậu Giang đủ điều kiện công nhận vùng xanh

11/09/2021
Lượt xem: 312