13 hộ dân xã Thạnh Hòa sẽ có nước trong quý I năm 2020

13 hộ dân xã Thạnh Hòa sẽ có nước trong quý I năm 2020

31/07/2019
Lượt xem: 269