3 giờ khống chế biển lửa nhấn chìm nhà xưởng ở TP. Hồ Chí Minh

3 giờ khống chế biển lửa nhấn chìm nhà xưởng ở TP. Hồ Chí Minh

11/03/2019
Lượt xem: 178