35 triệu liều vaccine phân bổ đến các tỉnh, thành trong tháng 10

35 triệu liều vaccine phân bổ đến các tỉnh, thành trong tháng 10

12/10/2021
Lượt xem: 89