400.000 liều vaccine ngừa Covid-19 quyết định cấp độ dịch ở Hậu Giang

400.000 liều vaccine ngừa Covid-19 quyết định cấp độ dịch ở Hậu Giang

16/10/2021
Lượt xem: 172