470 hộ gia đình chính sách tiếp cận vốn vay sản xuất.

470 hộ gia đình chính sách tiếp cận vốn vay sản xuất.

03/12/2018
Lượt xem: 266

Sau hơn 1 năm thực hiện cho vay vốn hỗ trợ sản xuất toàn tỉnh Hậu Giang có 470 hộ gia đình chính sách tiếp cận vốn.