Ẩn họa từ việc đốt đồng ở miền Tây

Ẩn họa từ việc đốt đồng ở miền Tây

14/04/2019
Lượt xem: 144

- Người Sài Gòn trốn nóng 40 độ trong khu tuyết rơi.
- Nhiều ô tô hàng tỷ đồng bị tiêu rụi giữa trưa.