Áp thấp nhiệt đới vào biển Đông, gây mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Phú Yên

Áp thấp nhiệt đới vào biển Đông, gây mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Phú Yên

15/10/2020
Lượt xem: 92