Bão Dujuan tấn công miền nam Philippines, hơn 50.000 người phải sơ tán

Bão Dujuan tấn công miền nam Philippines, hơn 50.000 người phải sơ tán

22/02/2021
Lượt xem: 92