Bão số 3 đã vào Móng Cái, mưa ngập, cây đổ ngỗn ngang

Bão số 3 đã vào Móng Cái, mưa ngập, cây đổ ngỗn ngang

03/08/2019
Lượt xem: 287