Bão số 5 đang tăng cấp, dự báo đổ bộ Quảng Ngãi - Khánh Hòa chiều nay

Bão số 5 đang tăng cấp, dự báo đổ bộ Quảng Ngãi - Khánh Hòa chiều nay

30/10/2019
Lượt xem: 301