Bão số 5 vừa qua Quảng Ngãi đã có 1 người mất tích, 12 bị thương

Bão số 5 vừa qua Quảng Ngãi đã có 1 người mất tích, 12 bị thương

01/11/2019
Lượt xem: 260