Bão số 6 có hướng đi dị thường đến mức nào?

Bão số 6 có hướng đi dị thường đến mức nào?

06/11/2019
Lượt xem: 281