Bão số 6 đang di chuyển chậm được nhận định có đường đi rất dị thường

Bão số 6 đang di chuyển chậm được nhận định có đường đi rất dị thường

06/11/2019
Lượt xem: 220