Bão số 6 dị thường, vùng ảnh hưởng rất rộng

Bão số 6 dị thường, vùng ảnh hưởng rất rộng

08/11/2019
Lượt xem: 235