Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi vào bờ

Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi vào bờ

24/09/2021
Lượt xem: 110