Bão số 8 gió giật cấp 13, di chuyển rất nhanh với hoàn lưu rộng

Bão số 8 gió giật cấp 13, di chuyển rất nhanh với hoàn lưu rộng

12/10/2021
Lượt xem: 58