Bão số 8 tăng tốc hướng vào vịnh Bắc bộ, gió giật cấp 14

Bão số 8 tăng tốc hướng vào vịnh Bắc bộ, gió giật cấp 14

13/10/2021
Lượt xem: 75