Bình Định, Quảng Ngãi: lũ dâng cao, hàng nghìn căn nhà ngập sâu

Bình Định, Quảng Ngãi: lũ dâng cao, hàng nghìn căn nhà ngập sâu

30/11/2021
Lượt xem: 154