Bộ Y tế: cho phép sử dụng kết quả test nhanh để xác định người mắc và khỏi Covid-19

Bộ Y tế: cho phép sử dụng kết quả test nhanh để xác định người mắc và khỏi Covid-19

30/12/2021
Lượt xem: 77