Bộ Y tế vừa đưa ra, khuyến cáo phòng chống COVID-19 cho người điều khiển phương tiện giao thông công cộng.

Bộ Y tế vừa đưa ra, khuyến cáo phòng chống COVID-19 cho người điều khiển phương tiện giao thông công cộng.

25/02/2020
Lượt xem: 355