Cần Thơ cấm tất cả xe vào thành phố, người dân đi mua thực phẩm 3 lần/tuần

Cần Thơ cấm tất cả xe vào thành phố, người dân đi mua thực phẩm 3 lần/tuần

02/08/2021
Lượt xem: 177