Kỳ 23 - Cần Thơ, Hậu Giang cách ly 9 người đến từ tâm dịch Daegu, Hàn Quốc

Kỳ 23 - Cần Thơ, Hậu Giang cách ly 9 người đến từ tâm dịch Daegu, Hàn Quốc

26/02/2020
Lượt xem: 163