Cặp song sinh tên Bảo

Cặp song sinh tên Bảo

17/03/2019
Lượt xem: 534

Dù bất nhẫn trước hành động bỏ rơi những hài nhi máu mủ của mình nhưng tôi cũng nghĩ rằng với những người mẹ, phải bỏ con âu cũng là chuyện chẳng đặng đừng…