Chứng minh nhân dân bị cắt góc còn sử dụng được không?

Chứng minh nhân dân bị cắt góc còn sử dụng được không?

14/11/2021
Lượt xem: 169