Chương trình hành động của ứng cử viên đơn vị số 1

Chương trình hành động của ứng cử viên đơn vị số 1

07/05/2021
Lượt xem: 722

Đơn vị bầu cử số 1:


1. Ông Trương Thanh Bình – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hậu Giang


2. Ông Lâm Văn Đức – Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm Đức


3. Bà Huỳnh Thị Ngọc Hường – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang


4. Ông Nguyễn Hữu Tình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vị Thanh


5. Ông Trần Văn Tôn – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX Tiến Nông


6. Bà Lưu Thị Cẩm Tú – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường III, thành phố Vị Thanh


7. Ông Đồng Văn Thanh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang


8. Ông Lê Quốc Việt – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang