Chương trình hành động của ứng cử viên đơn vị số 2

Chương trình hành động của ứng cử viên đơn vị số 2

08/05/2021
Lượt xem: 494

Đơn vị bầu cử số 2:


1. Ông Trần Văn Huyến – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang


2. Bà Đoàn Thị Lan – Phó Ban Quản tự, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Hậu Giang


3. Ông Huỳnh Thanh Phong – Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang


4. Bà Nguyễn Thị Diệp Thùy – Phó Trưởng phòng Hành chính – Quảng cáo, Đài Phát thanh và Truyền

hình tỉnh Hậu Giang


5. Bà Võ Thị Mỹ Trang – Giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Hậu Giang