Chương trình hành động của ứng cử viên đơn vị số 3

Chương trình hành động của ứng cử viên đơn vị số 3

08/05/2021
Lượt xem: 833

Đơn vị bầu cử số 3:


1. Bà Huỳnh Thị Trúc Ly – Phó trưởng Phòng Hành chính – Tổng hợp Trung tâm Khuyến nông và dịch vụ

nông nghiệp tỉnh Hậu Giang


2. Bà Nguyễn Thị Tiếm – Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức – Quản trị văn phòng HĐND tỉnh Hậu

Giang


3. Ông Nguyễn Văn Thích – Phó Giám đốc HTX Tân Long, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang


4. Ông Nguyễn Văn Vui – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang


5. Bà Thái Thu Xương – UV BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Hậu Giang