Chương trình hành động của ứng cử viên đơn vị số 4

Chương trình hành động của ứng cử viên đơn vị số 4

09/05/2021
Lượt xem: 815

Đơn vị bầu cử số 4:


1. Ông Nguyễn Trung Chánh – Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hậu Giang


2. Ông Khuất Văn Đệ - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang


3. Bà Nguyễn Thị Giang – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang


4. Ông Trần Minh Lâm – Trưởng Phòng Hành chính – Tổng hợp, Ban Dân vận Tỉnh ủy Hậu Giang


5. Ông Nguyễn Thiện Nhơn – UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hậu Giang


6. Ông Sơn Ngọc Thành – Phó Hiệu trưởng Trường Dân tộc nội trú tỉnh Hậu Giang


7. Bà Lê Thị Diễm Thi – Phó Bí thư Thị đoàn thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang


8. Ông Mai Lý Tưởng – Phó Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang