Chương trình hành động ứng cử viên - Đơn vị bầu cử số 10

Chương trình hành động ứng cử viên - Đơn vị bầu cử số 10

10/05/2021
Lượt xem: 1128

Đơn vị bầu cử số 10:


1. Ông Huỳnh Việt Hòa – UV BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang


2. Ông Nguyễn Hoàng Luân – Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón quốc tế Âu Việt


3. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Hậu Giang


4. Bà Lê Thùy Nhiên – Phó trưởng phòng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang


5. Ông Trần Quốc Thẻo – Phó trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang


6. Bà Nguyễn Bích Trâm – Phó trưởng Phòng Thông tin tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang


7. Ông Đặng Cao Trí – Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hậu Giang


8. Bà Hồ Ánh Tuyết – Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang