Chương trình hành động ứng cử viên - Đơn vị bầu cử số 12

Chương trình hành động ứng cử viên - Đơn vị bầu cử số 12

10/05/2021
Lượt xem: 801

Đơn vị bầu cử số 12:


1. Ông Nguyễn Duy Dương – Phó Chánh Văn phòng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang


2. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang


3. Ông Lê Công Lý – UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang


4. Bà Phạm Thảo Quyên – Giáo viên Trường Mầm non Hướng Dương, huyện Châu Thành A


5. Bà Nguyễn Thị Hương Trà – Trưởng Phòng Tổng hợp Văn phòng HĐND tỉnh Hậu Giang