Chương trình hành động ứng cử viên - Đơn vị bầu cử số 5

Chương trình hành động ứng cử viên - Đơn vị bầu cử số 5

10/05/2021
Lượt xem: 842

Đơn vị bầu cử số 5:


1. Ông Lê Hồng Dũng – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hậu Giang


2. Ông Nguyễn Thanh Giang – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ


3. Ông Tống Hoàng Khôi – UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Long Mỹ


4. Ông Nguyễn Bảo Trung Kiên – Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh Hậu Giang


5. Bà Nguyễn Thị Diễm Phượng – Chủ cơ sở Trà mãng cầu Diễm Phượng


6. Bà Trần Phượng Quyên – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang


7. Ông Đoàn Quốc Thật – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang


8. Bà Võ Thị Cẩm Tú – Phó trưởng Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang