Chương trình hành động ứng cử viên - Đơn vị bầu cử số 8

Chương trình hành động ứng cử viên - Đơn vị bầu cử số 8

10/05/2021
Lượt xem: 838

Đơn vị bầu cử số 8:


1. Ông Nguyễn Văn Bảy – Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang


2. Ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang


3. Bà Trần Thị Thu Huyền – Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang


4. Ông Lê Trung Kiên – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang


5. Bà Thạch Thị Thanh Loan – Chuyên viên Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang


6. Ông Hoàng Chí Nguyện – Phó trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội, Báo Hậu Giang


7. Ông Nguyễn Hồng Quân – Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Hậu Giang


8. Bà Nguyễn Kim Thùy – Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc HTX Kỳ Như