Chuyện về đội xích lô ở Hội An

Chuyện về đội xích lô ở Hội An

06/12/2018
Lượt xem: 232

Những người đạp xích lô ở Hội An, họ không những là người phục vụ du khách mà còn được xem như những “sứ giả”trong phát triển du lịch bền vững ở vùng đất từng được ngợi ca,“nhân tình thuần hậu lá bông đủ màu”.