Con tự sang tên sổ đỏ của cha mẹ hợp đồng này có hợp pháp không?

Con tự sang tên sổ đỏ của cha mẹ hợp đồng này có hợp pháp không?

31/03/2019
Lượt xem: 461