Công an Hậu Giang đẩy mạnh kiểm tra và tịch thu vũ khí tự chế

Công an Hậu Giang đẩy mạnh kiểm tra và tịch thu vũ khí tự chế

14/05/2020
Lượt xem: 189