Công khai minh bạch 6 nội dung về công tác tổ chức

Công khai minh bạch 6 nội dung về công tác tổ chức

20/06/2019
Lượt xem: 5831

Giao biên chế sự nghiệp năm 2020. [Click để xem]

Quyết định về việc giao biên chế sự nghiệp, số lượng người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020. [Click để xem]

Quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. [Click để xem]

Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Thái Hoàng Hinh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. [Click để xem]

Quyết định về việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Niệm, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. [Click để xem]

Quyết định về việc bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Diệp Thùy, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Dịch vụ và Quảng cáo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. [Click để xem]

Quyết định về việc bổ nhiệm lại bà Lê Thị Kim Thâu, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Biên tập, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. [Click để xem]

Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Lê Thanh Thiên, giữ chức vụ Trưởng phòng Văn nghệ và Giải trí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. [Click để xem]

- V/v cử đại diện tham gia người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí [Click để xem]

- Quyết định Phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2020 - 2025 (A1) [Click để xem]

- Quyết định Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2020 - 2025 [ Click để xem ]