Công tác giải ngân vốn đầu tư vào giai đoạn “nước rút”, Hậu Giang đề ra giải pháp gì?

Công tác giải ngân vốn đầu tư vào giai đoạn “nước rút”, Hậu Giang đề ra giải pháp gì?

19/11/2020
Lượt xem: 84