Đặc sản cá thát lát Hậu Giang giá cao ngất ngưỡng | 23/9/2018

Đặc sản cá thát lát Hậu Giang giá cao ngất ngưỡng | 23/9/2018

23/09/2018
Lượt xem: 236

- Thành công từ mô hình nuôi trùng quế kết hợp.

Trồng tre quanh bờ bao thu lời hàng chục triệu.