Đẩy mạnh đối thoại, tiếp xúc với hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số

Đẩy mạnh đối thoại, tiếp xúc với hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số

23/01/2021
Lượt xem: 252