Đề xuất cấp hơn 130.000 tấn gạo hỗ trợ người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh

Đề xuất cấp hơn 130.000 tấn gạo hỗ trợ người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh

20/08/2021
Lượt xem: 133