Đi mua thực phẩm có cần kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19 ?

Đi mua thực phẩm có cần kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19 ?

25/07/2021
Lượt xem: 154