Dịch tả heo châu Phi tái phát, tiêu hủy 34 ngàn con heo bệnh

Dịch tả heo châu Phi tái phát, tiêu hủy 34 ngàn con heo bệnh

01/07/2020
Lượt xem: 110