“Đội quân tóc dài” thi đua làm kinh tế, phát triển du lịch tỉnh nhà.

“Đội quân tóc dài” thi đua làm kinh tế, phát triển du lịch tỉnh nhà.

05/12/2018
Lượt xem: 238

Du lịch sinh thái miệt vườn được nhiều chị em phụ nữ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre khai thác khá tốt dựa trên lợi thế sẵn có là các vườn chôm chôm, sầu riêng sai trái