Dông lốc, mưa lớn làm tốc mái hàng chục căn nhà ở miền Tây | NHỊP SỐNG NGÀY MỚI - 24/6/2022

Dông lốc, mưa lớn làm tốc mái hàng chục căn nhà ở miền Tây | NHỊP SỐNG NGÀY MỚI - 24/6/2022

24/06/2022
Lượt xem: 38