Đốt pháo sáng là hành động cổ vũ hay phá hoại?

Đốt pháo sáng là hành động cổ vũ hay phá hoại?

12/09/2019
Lượt xem: 273