Được công nhận vùng xanh, người dân xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy phấn khởi gia tăng sản xuất

Được công nhận vùng xanh, người dân xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy phấn khởi gia tăng sản xuất

08/09/2021
Lượt xem: 55