Gà “phá cựa” bán một con lời 90.000 đồng?

Gà “phá cựa” bán một con lời 90.000 đồng?

05/01/2020
Lượt xem: 138